Charakterystyka rozwoju dziecka


Charakterystyka rozwoju dziecka od 12 do 18 miesiąca życia

 

 

 

Pierwszy rok życia dziecka oznacza ważne zmiany w jego życiu. Etap ten charakteryzuje się większą samodzielnością i doskonaleniem umiejętności chodzenia. Dziecko z dnia na dzie staje się coraz bardziej ciekawe świata, odkrywa nowe zabawy i rozwija inteligencję.

Pomiędzy rokiem a osiemnastym miesiącem życia dzecko przechodzi przez kolejne stadium rozwoju myślenia, w którym zaczyna odkrywać nowe możliwości działania przedmiotów. Na tym etapie dziecko staje się małym uparciuszkiem, który zawsze chce robić to czego zapragnie.

  • zabawa równoległa

W zakresie rozwoju społecznego dziecko chętniej przebywa w towarzystwie innych dzieci, woła je po imieniu i rozpoznaje, choć wciąż traktuje rówieśników jak zabawki. Charakterystyczne w tym okresie są częste miany nastroju i humoru ze względu na dążenie do niezależności, do odkrywania swoich emocji i budowania relacji z innymi osobami. Pojawiają się zazdrość, dąsy i furia.

Zabawa pozwala dziecku odkrywać świat, dzięki niej dziecko socjalizuje się. Dziecko wita się i żegna, woła kolegów po imieniu. Dzieli się z rówieśnikami przedmiotami. Zabawa dzieci w tym wieku jest zabawą równoległą, tzn takę, w której dziecko przebywa wraz z innymi rówieśnikami, lecz każdy zajmuje się własnym zadaniem.

  • słowa - zdania

W tym wieku dziecko może rozumieć wiele słów a niektóre wypowiadać z pewną trudnością. Nadal znajduje sie bowiem na etapie przedjęzykowym. Począwszy od 15 miesiąca zycia, zaczyna używać słów - zdań, co plega na wypowiadaniu tylko jednego słowa, za pomocą którego dziecko pragnie wyraić całe zdanie. To etap tzw.holofrazy - dziecko zaczyna w niej tworzyć swoje pierwsze opowieści, modyfikując ton głosu oraz wykorzystując gestykulacje, która ułatwia dorosłym zrozumienie go.

  • pewne kroki

Powolny, niepewny i ostrożny chód, który zmuszał dziecko do trzymania się mebli i podpierania - przekształca się w stawianie pewnych kroków. Ponadto dziecko ciągnie, pcha, podrzuca i przenosi wszystkie przedmioty, które może unieść. W tym czasie dziecko zaczyna przyswajać nawyki związane z zachowaniem higieny.POwiadamia gdy jego pieluszka jest zmoczona.Może samo umyć ręce i buzię, jeśli dorośli mu o tym przypomną. Je samodzielnie używając w tym celu rąk, chwytając palcami jak szczypcami kawałki chleba lub makaron w zupie. Dziecko jest w stanie samodzielnie trzymać swój kubek i pić z niego nie wylewając zawartości.Chwyta łyżkę i prowadzi ją do buzi. Może zdejmować buty. Przynosi przedmioty, o które jest proszone.